Bedsted Kirke

Jesus er Herre

Bedsted-Grurup

Kirker

Bedsted Kirke

Bedsted Kirke, Præstegårdsvænget 2, 7755 Bedsted Thy

Bedsted Kirke ligger på en bakketop lidt vest for Bedsted by i Gl Bedsted. Det gør den store kirke med et forholdsvis br,edt skib meget synlig. Kirken er måske bygget så tidligt som 1150. Kirken er med romansk skib, kor og apsis. Tårnet er sengotisk fra omkring 1500. Våbenhuset er af nyere dato. Der findes et jernanker med årstallet 1687, men det er angiveligt blev helt ombygget sidst i 1800tallet.

 

Du kan læse mere om Bedsted Kirke her.....