Grurup kirke

Jesus er Herre

Bedsted-Grurup

Kirker

Kort om vore kirker og kirkegårde

Grurup Kirke, Grurup Kirkevej

Info: kontakt Graver Asger Nielsen

Tlf 24 25 60 62

__________________

Grurup Kirke er i det ydre en meget beskeden kirke. Sognet er også blandt de mindste i landet med under 100 folkekirkemedlemmer. Kirken har romansk skib og kor, bygget i tilhugne granitkvadre. På sydsiden er et våbenhus bygget til i 1936. Kirken har tidligere haft et tårn, men nu hænger klokken på østsiden af kirken. Som sagt, i det ydre en beskeden kirke.

 

Grurup Kirkegård er en gammel og lille kirkegård med meget få begravelser. Efterhånden er store dele af den ikke i brug til begravelser. Disse områder er udlagt med græs, så kirkegården fremstår lys og venlig. På kirkegården er der mulig for forskellige former for gravsteder.

 

Størstedelen af Grurup Kirkegård bruges til traditionelle gravsteder.

Vest for kirken er der mulighed for små gravsteder med mindre vedligeholdelse.

Øst for kirken findes fællesplænen.