Kirker

Jesus er Herre

Bedsted-Grurup

Kirker

Kort om vore kirker og kirkegårde

Bedsted Kirke, Præstegårdsvænget 2, 7755 Bedsted Thy

Grurup Kirke, Grurup Kirkevej

Tlf 24 25 60 62

__________________

Vi er to små sogne midt i Sydthy. Vi har to middelalderkirker, der er meget forskellige. Bedsted Kirke er den store kirke, hvor vi samles både til gudstjeneste på almindelige søndage og til vore festgudstjenester. Grurup Kirke er en lille kirke, hvor vi udover gudstjenester på almindelige søndage, bruger den til sommersangsaftener, kyndelmissegudstjenster, forbønsgudstjenester og andre former for gudstjenester.

 

Omkring kirkerne ligger vore kirkegårde, de dødes have, indrettet efter forskellige ønsker og behov til gravsteder.

 

Man er altid velkommen til at se både vore kirker og vore kirkegårde.

 

Bedsted Kirke er åbent dagligt fra kl 7.30 til 16.00, dog ikke søndag, hvor der kun er åbent ved gudstjenesterne.

 

Grurup kirke har ikke faste åbningstider, men man er altid velkommen til at henvende sig til graveren (tlf 24 25 60 62) eller sognepræsten (31 45 24 40) for at låne en nøgle. Sognepræsten kommer ligeledes gerne og fortæller om kirkerne.