Menighedsråd

FORMAND

Bent Møller Jensen

Skellebjergvej 4

7755 Bedsted Thy

Mail: skellebjergvej4@gmail.com

Tlf: 97945115

 

Medlem af:

Kirke- og præstegårdsudvalg

 

 

 

 

NÆSTFORMAND

Inger Bak Vestergaard

Horsfeldvej 8

7755 Bedsted Thy

Mail: ibv66@hotmail.com

Tlf: 97945622/61767622

 

Medlem af:

Kirke- og præstegårdsudvalg &

Aktivitetsudvalg

 

 

 

 

KASSERER

Mona Thomsen

Rønheden 24

7755 Bedsted Thy

Mail: jemo@mvbmail.dk

Tlf: 97945327/29822063

 

Medlem af:

Kirkebladsudvalg

 

 

 

 

KIRKEVÆRGE/WEBMASTER

Kent Arne Fredslund-Madsen

Vestervigvej 53

7755 Bedsted Thy

Mail: ka@fredslund-madsen.dk

Tlf: 30700596

 

Medlem af:

Kirkebladsudvalg

 

 

 

 

KONTAKTPERSON

Vivi Bak Jensen

Thylandsgade 38

7755 Bedsted Thy

Mail: vbpisanova@live.dk

Tlf: 21676727

 

Medlem af:

Kirkebladsudvalg &

Aktivitetsudvalg

 

 

 

 

Dorrit Bakkegaard Olesen

Rønheden 43

7755 Bedsted Thy

Mail: dorrit.bp@gmail.com

Tlf: 26747793

 

Formand for

Kirke- og præstegårdsudvalg

 

 

 

 

Sognepræst (fast medlem)

Else Kaag Bjerg

Mail: elkb@km.dk

Tf: 31452440/97945276

Medlem af:

Kirkebladsudvalg