Menighedsrådet

Bedsted-Grurup sogns menighedsråd

FORMAND

Bent Møller Jensen

Skellebjergvej 4

7755 Bedsted Thy

Mail: skellebjergvej4@gmail.com

Tlf: 97945115

NÆSTFORMAND

Inger Bak Vestergaard

Horsfeldvej 8

7755 Bedsted Thy

Mail: ibv66@hotmail.com

Tlf: 97945622/61767622

KASSERER

Mona Thomsen

Rønheden 24

7755 Bedsted Thy

Mail: jemo@mvbmail.dk

Tlf: 97945327/29822063

KIRKEVÆRGE/WEBMASTER

Kent Arne Fredslund-Madsen

Vestervigvej 53

7755 Bedsted Thy

Mail: ka@fredslund-madsen.dk

Tlf: 30700596

KONTAKTPERSON

Vivi Bak Jensen

Thylandsgade 38

7755 Bedsted Thy

Mail: vbpisanova@live.dk

Tlf: 21676727

Dorrit Bakkegaard Olesen

Rønheden 43

7755 Bedsted Thy

Mail: dorrit.bp@gmail.com

Tlf: 26747793

Konstitueret sognepræst

Erik Bennetzen,

erhb@km.dk / erik@Bennetzen.com

Tlf. 30 25 08 55

 

GRAVER/

Medarbejderrepræsentant

Asger Nielsen

Mail: bedsted.kirkegaard@mail.dk

Tlf: 24256062

Træffes bedst mellem 8 og 9

Mødedato 1. halvår 2018

 

23. januar - DAGSORDEN

8. februar - DAGSORDEN

19. marts -

5.. april -

14. maj -

12. juni -

 

ORGANIST

Claus Bendix Nielsen

c.b.Nielsen@mail.dk

tf. 62524064

KIRKESANGER

Ulla Valberg-Madsen

 

 

Menighedsrådets udvalg

 

Kirke- og præstegårdsudvalg

Dorrit Bakkegaard Olesen

Bent Møller Jensen

Inger Bak Vestergaard

 

Kirkebladsudvalg

Erik Bennetzen

Vivi Bak Jensen

Mona Thomsen

Kent Arne Fredslund-Madsen

 

Aktivitetsudvalg

Inger Bak Vestergaard

Dorrit Bakkegaard Olesen

Vivi Bak Jensen

Erik Bennetzen