Menighedsrådet

Jesus er Herre

Bedsted-Grurup

Kirker

Bedsted-Grurup Menighedsråd

FORMAND

Bent Møller Jensen

Skellebjergvej 4

7755 Bedsted Thy

Mail: skellebjergvej4@gmail.com

Tlf: 97945115

NÆSTFORMAND

Inger Bak Vestergaard

Horsfeldvej 8

7755 Bedsted Thy

Mail: ibv66@hotmail.com

Tlf: 97945622/61767622

KASSERER

Mona Thomsen

Rønheden 24

7755 Bedsted Thy

Mail: jemo@mvbmail.dk

Tlf: 97945327/29822063

KIRKEVÆRGE/WEBMASTER

Kent Arne Fredslund-Madsen

Vestervigvej 53

7755 Bedsted Thy

Mail: ka@fredslund-madsen.dk

Tlf: 30700596

KONTAKTPERSON

Vivi Bak Jensen

Thylandsgade 38

7755 Bedsted Thy

Mail: vbpisanova@live.dk

Tlf: 21676727

Dorrit Bakkegaard Olesen

Rønheden 43

7755 Bedsted Thy

Mail: dorrit.bp@gmail.com

Tlf: 26747793

Konstitueret sognepræst

Erik Bennetzen,

tlf. 30 25 08 55

 

Medarbejderrepræsentant/Graver

Asger Nielsen

Tlf: 24256062

Mail: bedsted.kirkegaard@mail.dk

Træffes bedst mellem 8 og 9

Menighedsrådsmøder holdes i konfirmandstuen, og er offentlige.

 

Mødedato 1. halvår 2017:

 

5. januar - REFERAT

6. februar - REFERAT

3. marts - REFERAT

28. marts - REFERAT

27. april -

04. maj - REFERAT

23. maj - REFERAT

15. juni - REFERAT

3. august - REFERAT

 

Møder afholdt 2016:

 

7. januar - REFERAT

11. februar - REFERAT

14. marts - REFERAT

19. april - REFERAT

17. maj - REFERAT

27. maj - REFERAT

28. august - REFERAT

27. september - REFERAT

24. november - REFERAT

Menighedsrådets udvalg

 

Kirke- og præstegårdsudvalg

Dorrit Bakkegaard Olesen

Bent Møller Jensen

Inger Bak Vestergaard

 

Kirkebladsudvalg

Erik Bennetzen

Vivi Bak Jensen

Mona Thomsen

Kent Arne Fredslund-Madsen

 

Aktivitetsudvalg

Inger Bak Vestergaard

Dorrit Bakkegaard Olesen

Vivi Bak Jensen

Erik Bennetzen