Musik

Kor.

Ved Bedsted og Grurup kirker er der et voksen kor.

Vi mødes normalt en gang om ugen i konfirmandstuen til øvning og hyggeligt samvær, idet det sociale samvær omkring sang og musik også er en del af korets virke, og kaffe og kage er en fast bestanddel af en øve aften.

Korets formål er dels at understøtte salmesangen, samt medvirke med forskellige indslag, primært i form af motetter, hvor der synges flerstemmigt, typisk trestemmig (SAB).

Ud over indøvning af stemmer og prøver, gives der også i løbet af vores kor aftener lidt baggrund for musikken som vi arbejder med.

Har du lyst til at være med, og har du en god sangstemme, er du velkommen.

Du er også velkommen til bare at kigge forbi til en øve aften, for at se om det er noget for dig.


Organist Claus Bendix Nielsen

Jeg har været organist i Bedsted og Grurup kirker siden 1. september 2017.

Jeg er uddannet i 1996 på Sjællands Kirkemusikskole. og virkede i en årrække, som vikar i forskellige nordsjællandske og københavnske kirker, men flyttede i 1998 til Ærø, hvor jeg indtil 2017 virkede var ansat som organist ved tre af øens syv kirker.

Udover at spille i Bedsted og Grurup kirker står jeg også for kirkernes kor.


Bedsted kirkes orgel

Bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa og leveret i 1994

Orglet har 12 stemmer fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal.

Der er tremulant på svelleværket.

 

Grurup kirkes orgel

P. Bruhn & Søn, Rødekro

Orglet har fem stemmer, fordelt på manual og pedal.