Dødsfald

Jesus er Herre

Bedsted-Grurup

Kirker

Anmeldelse af dødsfald skal ske til sognepræsten i afdødes bopælssogn senest to dage efter dødsfaldet. Anmeldelsen sker digitalt på borger.dk. Bedemanden kan bistå med dette. Tidspunktet for begravelse/bisættelse aftales med præsten, og senest to dage før begravelsen/bisættelsen har de nærmeste pårørende en samtale med præsten. Præsten kan, når det ønskes, medvirke ved udsyngning i hjemmet.