Fødsel

Jesus er Herre

Bedsted-Grurup

Kirker

Tillykke med jeres barn!

 

En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse af fødslen. Jordmoderen sender besked om fødslen til personregisterføreren/kirkekontoret.

 

Hvis I som barnets forældre ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I afgive en "omsorgs- og ansvarserklæring" inden 14 dage efter barnets fødsel. Erklæringen skal så vidt muligt afgives digitalt, og dette gøres på borger.dk

 

Har I indgivet en omsorgs- og ansvarserklæring inden barnets fødsels skal I fremsende godkendelsen til jeres bopælssogn inden 14 dage efter barnets fødsel. Erklæringen giver fælles forældremyndighed. Det forudsætter:

 

at begge forældre er fyldt 18 år og ikke under værgemål

at moren er ugift

at moren ikke har været gift med en anden mand end barnets far indenfor de sidste 10 måneder før barnets fødsel

at moren ikke er separeret ved fødslen

Hvis der ikke indgives en omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage efter barnets fødsel, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.