Undervisning

Jesus er Herre

Bedsted-Grurup

Kirker

Kirkens undervisning

- til børn, unge og voksne

Kirken tilbyder:

 

1) Minikonfirmand for børn på 3. klassetrin, læs mere here….

2) Konfirmandundervisning, normalt på 7. klassetrin, læs mere her….

3) Fire gange årligt tager vi forskellige temaer op, som omhandler den kristne tros børnelærdomme. Til efteråret begynder vi en gennemgang af Markusevangeliet:

Onsdag d. 21. oktober kl 19.30 i konfirmandstuen

Onsdag d. 25. november kl 19.30 i konfirmandstuen