persondataforordning

PERSONDATAFORORDNING - GPDR
I forbindelse med den nye persondatalovgivning i 2018 har Kirkeministeriet udarbejdet cirkulærer og politikker på området. Desuden har Thisted Menighedsråd udarbejdet en politik med lokale retningslinjer. Klik på nedenstående links.•Cirkulære om fælles dataansvar.   

•Persondatapolitik for Kirkeministeriet og Den

   Danske folkekirke.